Optymalizacja sieci komunikacyjnej

Opis założeń optymalizacyjnych

charakterystyka sieci komunikacyjnej

czytaj więcej >>>


główne założenia projektu optymalizacji

czytaj więcej >>>


zmiany w układzie sieci komunikacyjnej – etapy realizacji

czytaj więcej >>>


synchronizacja rozkładów jazdy – etapy realizacji

czytaj więcej >>>


nowe standardy informacji pasażerskiej

czytaj więcej >>>


przebudowa pętli i przystanków autobusowych

czytaj więcej >>>


nowe rozwiązania inżynierii ruchu

czytaj więcej >>>


zmiana nazw przystanków

czytaj więcej >>>


Uwagi i wnioski dotyczące poszczególnych elementów projektu “Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” prosimy kierować do dnia 15 stycznia 2020 r.: drogą mailową na adres transport@mzd.bielsko.pl lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta – Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10.

Ponadto informujemy, iż spotkania konsultacyjne dotyczące projektu “Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” będą prowadzone w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w środy w godz. od 12:00 do 14:00 – pokój nr 14, w dniach: 18 grudnia 2019 r., 8 stycznia 2020 r., 15 stycznia 2020 r.

Po zakończeniu konsultacji społecznych i wypracowaniu ostatecznej wersji projektu “Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+” przedstawiony zostanie harmonogram realizacji poszczególnych etapów optymalizacji oraz synchronizacji rozkładów jazdy.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)