Optymalizacja – etap III

1. Zmiana trasy przejazdu linii nr 56 (obsługa rejonu ul. Nowohałcnowskiej)

Projekt zakłada zmianę trasy przejazdu autobusów linii nr 56 (Warszawska Dworzec > Bestwina Centrum), w tym kursów wariantowych (Warszawska Dworzec > Janowice Niklówka) na odcinku środkowym trasy – obsługa rejonu Hałcnowa nowym śladem drogi – KDZ-1.

Zakładana jest zmiana trasy przejazdu na środkowym fragmencie trasy – przetrasowanie autobusów z ul. Wyzwolenia na ul. Niepodległości > KDZ-1 (ul. Nowohałcnowską) > Hałcnowską do ul. Janowickiej, co w połączeniu z linią nr 12 da w szczycie komunikacyjnym równomierny takt kursowania co ok. 20-30 min do centrum miasta. Na zmienionym fragmencie trasy obsługiwane byłyby przystanki: Nowohałcnowska, Hałcnowska Stolarnia i Hałcnowska Piekarnia. Obsługę rejonu ul. Wyzwolenia w dalszym ciągu zapewnią linie nr 13, 13W, 17 i 31.

Linia nr 56 (w tym 56BIS)
PODWALE DWORZEC – Gazownicza – Piłsudskiego – Wyzwolenia – Niepodległości – KDZ-1 – Hałcnowska – Janowicka – JANOWICE NIKLÓWKA – Janowicka – BESTWINA CENTRUM

Częstotliwość kursowania linii nr 56.
Zmiana trasy przejazdu linii nr 56.

2. Zmiana przebiegu trasy linii nr 12 (południowy odcinek trasy)

Projekt zakłada zmianę trasy przejazdu autobusów linii nr 12 (Mikuszowice Błonia ATH > Hałcnów Kościół) na odcinku południowym – obsługa wykluczonych komunikacyjnie rejonów miasta – ul. Leszczyńskiej i gen. Maczka.

Propozycja ma na celu zmianę charakteru linii – z linii o charakterze uzupełniającym – szczytowym na linię całodzienną zapewniającą szybkie połączenie północnych i południowych rejonów komunikacyjnych z centrum miasta.

Proponuje się zmianę południowego odcinka przebiegu linii – przetrasowanie autobusów z ul. PCK, ul. Partyzantów na:

  • Wariant A (rekomendowany): ul. Stefanii Sempołowskiej, ul. Leszczyńską, ul. Gen. Stanisława Maczka do ul. Bystrzańskiej;
  • Wariant B: ul. Stefanii Sempołowskiej, ul. Leszczyńską, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego do Al. Władysława Andersa.

Wprowadzenie zmian pozwoli na zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców i pracowników (liczne postulaty mieszkańców o uruchomienie nowej linii komunikacyjnej w przedmiotowym rejonie), w szczególności: ul. Stefanii Sempołowskiej (zakłady pracy: Befado i Bielmar), ul. Leszczyńskiej (osiedle mieszkaniowe, jednostka wojskowa, dojazd do Gemini Park) oraz ul. Gen. Stanisława Maczka (II Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej) – zapewniając w dalszym ciągu dojazd do terenów rekreacyjnych i siedziby Akademii Techniczno-Humanistycznej na Błoniach.

Dojazd z Hałcnowa do Szpitala Wojewódzkiego zostanie zapewniony przez zmianę trasy przejazdu linii nr 32 (zmiana przewidziana do wprowadzenia w etapie II).

Linia nr 12 WARIANT A
MIKUSZOWICE BŁONIA ATH – Czołgistów – Szeroka – Bystrzańska – Gen. Maczka – LeszczyńskaSempołowskiej – PCK – Broniewskiego – Kierowa – Dmowskiego – (Stojałowskiego > Wyzwolenia > Paderewskiego)/(Konfederatów Barskich < Głęboka) – Komorowicka – Czerwona – Niepodległości – Nowohałcnowska – Hałcnowska – Wyzwolenia – HAŁCNÓW KOŚCIÓŁ

Linia nr 12 WARIANT B
MIKUSZOWICE BŁONIA ATH – Czołgistów – Szeroka – Bystrzańska – Długa – Boboli – Al. Armii Krajowej – Bora-Komorowskiego – Leszczyńska – Sempołowskiej – PCK – Broniewskiego – Kierowa – Dmowskiego – (Stojałowskiego > Wyzwolenia > Paderewskiego)/(Konfederatów Barskich < Głęboka) – Komorowicka – Czerwona – Niepodległości – Nowohałcnowska – Hałcnowska – Wyzwolenia – HAŁCNÓW KOŚCIÓŁ

Częstotliwość kursowania linii nr 12.
Wariant A zmiany trasy przejazdu linii nr 12.
Wariant B zmiany trasy przejazdu linii nr 12.

3. Zmiana trasy linii nr 27, połączenie linii nr 26 i 27 w linię okrężną

Projekt zakłada zmianę trasy przejazdu autobusów linii nr 27 (Os. Sarni Stok > Lipnik Dolny) polegającą na wprowadzeniu pętli jednokierunkowej w Lipniku oraz połączenie linii nr 26 i 27 w jedną linię okrężną.

Propozycja ma na celu zmianę charakteru linii – z linii promienistych w linię okrężną łączącą ze sobą Osiedle Sarni Stok, główny przystanek węzłowy: Warszawska Dworzec oraz KM Policji (Wapiennna Osiedle) i Lipnik Dolny. Głównym założeniem zmiany jest poprawa obsługi komunikacyjnej rozwijającego się osiedla Sarni Stok (budowa kolejnych dwóch dużych zespołów bloków mieszkaniowych), a także poprawa skomunikowania dojazdu z centrum miasta do nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej oraz rejonu ul. Polnej w Lipniku Dolnym.

Wprowadzenie ruchu okrężnego w Lipniku Dolnym przyspieszy czas przejazdu autobusu na obszarze o stosunkowo niskich potokach pasażerskich (brak potrzeby dwukrotnej obsługi tego samego odcinka trasy) jednocześnie zapewniając dzieciom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w centrum Lipnika Dolnego bezpieczny dojazd i powrót do domu, ponadto wpłynie na zwiększenie odczuwalnej częstotliwości kursowania (możliwość odbycia podróży do centrum trasą szybką – bezpośrednią oraz okrężną).

Od kilku lat obserwowany jest wzrost popularności linii o charakterze okrężnym (linie nr 35L i 35S uruchomione 1 stycznia 2012 r.) powstałe w wyniku likwidacji linii nr 5 (Warszawska Dworzec > Lipnik Wielkopolska) – po ponad 7 latach ich funkcjonowania widoczny jest znaczny wzrost w ilości przewożonych pasażerów.

Linia nr 27 (wariant trasy W)
OSIEDLE SARNI STOK – Sarni Potok – Sarni Stok – Warszawska – 3 Maja – Stojałowskiego – Lwowska – Krakowska – Dygasińskiego – Norwida – Wapienna – Wapienna Osiedle – Wapienna – Krakowska – Polna – Ks. Brzóski – Lipnicka – LIPNIK DOLNY – Podgórna – Krakowska – Lwowska – Stojałowskiego – 3 Maja – Warszawska – Sarni Stok – Sarni Potok – OSIEDLE SARNI STOK

Linia nr 27 (wariant trasy L)
OSIEDLE SARNI STOK – Sarni Potok – Sarni Stok – Warszawska – 3 Maja – Stojałowskiego – Lwowska – Krakowska – Podgórna – LIPNIK DOLNY – Lipnicka – Ks. Brzóski – Polna – Krakowska – Dygasińskiego – Norwida – Wapienna – Wapienna Osiedle – Wapienna – Krakowska – Lwowska – Stojałowskiego – 3 Maja – Warszawska – Sarni Stok – Sarni Potok – OSIEDLE SARNI STOK

Częstotliwość kursowania linii nr 27.
Zmiana trasy linii nr 27 wariant W.
Zmiana trasy linii nr 27 wariant L.