Cennik i rodzaje biletów

Obowiązuje od 01.01.2020 r.

Cennik biletów MZK.

Rodzaje biletów

Normalny bilet jednorazowy (także za przewóz bagażu, zwierzęcia): 3 zł.


Ulgowy bilet jednorazowy: 1,50 zł.


Normalny bilet 60-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów
w ciągu 60 minut od momentu skasowania: 4 zł.


Ulgowy bilet 60-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów
w ciągu 60 minut od momentu skasowania: 2 zł.


Normalny bilet jednodniowy NA OKAZICIELA na wszystkie linie: 12 zł.


Ulgowy bilet jednodniowy NA OKAZICIELA na wszystkie linie: 6 zł.


Weekendowy bilet rodzinny „Rodzina +”: 10 zł.


Normalny imienny bilet miesięczny na określoną linię: 80 zł.


Ulgowy imienny bilet miesięczny na określoną linię: 40 zł.


Normalny imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię: 222 zł.


Ulgowy imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię: 111 zł.


Normalny imienny bilet miesięczny na wszystkie linie: 100 zł.


Ulgowy imienny bilet miesięczny na wszystkie linie: 50 zł.


Normalny imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie: 282 zł.


Ulgowy imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie: 141 zł.


Bilet miesięczny NA OKAZICIELA na wszystkie linie: 130 zł.


Socjalny imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie, ważny w dni robocze oraz soboty: 84 zł.


Socjalny imienny bilet miesięczny na wszystkie linie, ważny w dni robocze oraz soboty: 28 zł.


Normalny imienny bilet 7-dniowy na określoną linię: 28 zł.
Ulgowy imienny bilet 7-dniowy na określoną linię: 14 zł.


Normalny imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie: 34 zł.
Ulgowy imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie: 17 zł.


Specjalny imienny bilet miesięczny na wszystkie linie: 36 zł.


Specjalny imienny bilet miesięczny na określoną linię: 30 zł.


Bilet specjalny roczny na wszystkie linie: 12 zł


Wzór papieru stosowanego w automatach biletowych


Podstawa prawna
Zarządzenie nr ON.0050.765.2019.MZD Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych