Bilety mobilne

Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej mają możliwość zakupu biletów z wykorzystaniem mobilnych platform sprzedaży e-biletów poprzez aplikację SkyCash oraz moBiLET.

Za pomocą aplikacji można zakupić bilety jednorazowe i okresowe:
– bilet jednorazowy normalny (3 zł) i ulgowy (1,50 zł);
– bilet 60-minutowy normalny (4 zł) i ulgowy (2 zł);
– bilet jednodniowy na okaziciela normalny (12 zł) i ulgowy (6 zł);
– weekendowy bilet rodzinny Rodzina + normalny (10 zł);
– imienny bilet 7-dniowy na określoną linię normalny (28 zł) i ulgowy (14 zł);
– imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie normalny (34 zł) i ulgowy (17 zł);
– imienny bilet miesięczny na określoną linię normalny (80 zł) i ulgowy (40 zł);
– imienny bilet miesięczny na wszystkie linie normalny (100 zł) i ulgowy (50 zł);
– bilet miesięczny na wszystkie linie „na okaziciela” normalny (130 zł);
– imienny bilet trzymiesięczny na określoną linie normalny (222 zł) i ulgowy (111 zł);
– imienny bilet trzymiesięczny na wszystkie linie normalny (282 zł) i ulgowy (141 zł);
– imienny bilet miesięczny specjalny na określoną linię ulgowy (30 zł);
– imienny bilet miesięczny specjalny na wszystkie linie ulgowy (36 zł).