Bilety mobilne

Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej mają możliwość zakupu biletów z wykorzystaniem mobilnej platformy sprzedaży e-biletów poprzez aplikację SkyCash.

Dodatkowo, od 16 maja 2020 r. w aplikacji SkyCash uruchomiona zostaje możliwość zakupu biletów okresowych (7-dniowych, miesięcznych, trzymiesięcznych oraz weekendowych).

Za pomocą aplikacji można zakupić bilety jednorazowe i okresowe:
– bilet jednorazowy normalny (3 zł) i ulgowy (1,50 zł);
– bilet 60-minutowy normalny (4 zł) i ulgowy (2 zł);
– bilet jednodniowy na okaziciela normalny (12 zł) i ulgowy (6 zł);
– weekendowy bilet rodzinny Rodzina + normalny (10 zł);
– imienny bilet 7-dniowy na określoną linię normalny (28 zł) i ulgowy (14 zł);
– imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie normalny (34 zł) i ulgowy (17 zł);
– imienny bilet miesięczny na określoną linię normalny (80 zł) i ulgowy (40 zł);
– imienny bilet miesięczny na wszystkie linie normalny (100 zł) i ulgowy (50 zł);
– bilet miesięczny na wszystkie linie „na okaziciela” normalny (130 zł);
– imienny bilet trzymiesięczny na określoną linie normalny (222 zł) i ulgowy (111 zł);
– imienny bilet trzymiesięczny na wszystkie linie normalny (282 zł) i ulgowy (141 zł);
– imienny bilet miesięczny specjalny na określoną linię ulgowy (30 zł);
– imienny bilet miesięczny specjalny na wszystkie linie ulgowy (36 zł).

Aplikacja SkyCash pozwala zakupić bilety Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej w dowolnym miejscu i czasie. W celu zakupu biletu wystarczy:
1) pobrać aplikację na telefon – w przypadku systemu operacyjnego: 
– Android – ze sklepu Google Play
– iOS – ze sklepu App Store
2) zainstalować i uruchomić aplikację oraz zarejestrować konto użytkownika; 
3) zasilić konto użytkownika SkyCash środkami płatniczymi, np. za pomocą: 
– przelewu bankowego – bez prowizji, chyba że bank obsługujący użytkownika takową pobiera; 
– karty płatniczej – prowizja 1,9% kwoty zasilenia, przy czym w przypadku podpięcia karty do konta użytkownika SkyCash, należność za kupowane bilety jest bezpośrednio i bez prowizji pobierana z jego rachunku bankowego;
– PayU lub Przelewy24 – prowizja 1,9% kwoty zasilenia; 
4) w głównym panelu aplikacji uruchomić opcję „Komunikacja miejska” i z listy dostępnych miast wybrać Bielsko-Białą (aplikacja zapamięta wybór i podczas kolejnych zakupów będzie można pominąć ten krok); 
5) wybrać jeden z dostępnych biletów Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej i potwierdzić zamiar jego zakupu, a po sfinalizowaniu płatności bilet zostanie zapisany na koncie użytkownika; 
6) w razie kontroli uruchomić w głównym panelu aplikacji opcję „Bilety do kontroli”, wybrać zakupiony bilet i okazać go kontrolerowi na ekranie swego telefonu (ta możliwość jest aktywna nawet w przypadku braku połączenia z Internetem). 

Regulamin biletu mobilnego SkyCash

Zasady korzystania z instrumentu SkyCash określa Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash dostępny na stronie: www.skycash.com/regulamin

Niniejszy Regulamin szczegółowy dotyczy wyłącznie użytkowników korzystających z usług Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., który prowadzi sprzedaż na rzecz  i w imieniu Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego, a jego zapisy są nadrzędne nad Regulaminem Użytkownika Systemu SkyCash, który określa ogólne zasady korzystania z instrumentu SkyCash.       

Akceptując niniejszy Regulamin użytkownik akceptuje jednocześnie Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash.

Rejestracja oraz doładowanie konta powinny nastąpić przed wejściem do pojazdu.

Rejestracja
Użytkownik musi dokonać Rejestracji w Systemie SkyCash.
Aby dokonać rejestracji użytkownik musi pobrać aplikację z serwera SkyCash za pośrednictwem strony www.skycash.com lub wpisując adres m.skycash.com w mobilnej przeglądarce.
Rejestracja wymaga od przyszłego użytkownika wprowadzenia następujących danych:
a) numer swojego telefonu komórkowego;
b) imię i nazwisko;
c) adres e-mail;
d) kod PIN niezbędny w procesie autoryzacji transakcji.

Doładowanie Konta
W celu dokonania zakupu biletu przez telefon komórkowy, użytkownik dokonuje zasilenia Konta SkyCash:
a) przelewając środki finansowe z dowolnego konta bankowego prowadzonego na terenie Polski;
b) korzystając z usługi Agregatora Płatności;
c) za pomocą karty płatniczej, korzystając z Centrum Kart SkyCash.
Pełny numer konta SkyCash, na który należy dokonywać wpłat, dostępny jest po zalogowaniu na stronie www.skycash.com, w zakładce „Doładuj konto” panelu administracyjnego. Tabela opłat dostępna jest na w/w stronie w zakładce „Cennik”. 

Zakup biletu
Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do aplikacji SkyCash na swoim telefonie. Wybierając w menu „Komunikacja miejska” może dokonać zapłaty za przejazd autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. poprzez wybór miasta Bielska-Białej (wybór zostanie zapamiętany).
W przypadku wcześniejszego wyboru innego miasta, wyświetlenie listy miast możliwe jest poprzez wybór opcji/zakładki „Zmień”.

W celu zakupu biletu należy wybrać jego rodzaj z poniższych opcji:
a) Normalne
b) Ulgowe

Po rozwinięciu wybór z następujących wariantów:
a) Jednorazowe
b) Czasowe
c) Weekendowe Rodzinne
d) Okresowe

W kolejnym kroku należy wpisać dane określone dla danego rodzaju nabywanego biletu:

1) jednorazowe, 60-minutowe, jednodniowe, weekendowe;
a) numer boczny pojazdu (3 cyfrowy) dotyczy wyłącznie zakupu biletów jednorazowych;
b) liczbę biletów tego samego rodzaju w ramach pojedynczej transakcji;

2) 7-dniowe;
a) nr dowodu osobistego lub legitymacji, szkolnej, studenckiej;
b) imię i nazwisko;
c) numer linii w przypadku zakupu biletu 7-dniowego na określoną linię;

3) miesięczne (specjalne); 
a) nr dowodu osobistego lub legitymacji: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. szkolnej, studenckiej;
b) imię i nazwisko;
w/w dane nie dotyczą biletów na okaziciela;
c) numer linii w przypadku zakupu biletu miesięcznego na określoną linię;  
d) ważny od:
bieżący miesiąc;   
przyszły miesiąc; 

4) trzymiesięczne; 
a) nr dowodu osobistego lub legitymacji: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. szkolnej, studenckiej;
b) imię i nazwisko;
c) numer linii w przypadku zakupu biletu trzymiesięcznego na określoną linię;  
d) ważny od:
– bieżącego miesiąca;   
– następnego miesiąca.

Przedsprzedaż biletów miesięcznych prowadzona jest od 12-tego dnia każdego miesiąca na miesiąc następny.
Zakup biletu miesięcznego /specjalnego/ na dany miesiąc kalendarzowy /bieżący/ nie jest możliwy od 16 dnia danego miesiąca.
Przedsprzedaż biletów trzymiesięcznych prowadzona jest od 12-tego dnia każdego miesiąca na okres trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych.
Zakup biletu trzymiesięcznego, który rozpoczyna ważność w danym miesiącu kalendarzowym  nie jest możliwy od 16 dnia danego miesiąca. 

W kolejnym kroku należy dokonać płatności zaznaczając opcję „Kupuję i płacę”.

Transakcję zakupu biletów należy autoryzować, w zależności od wybranego sposobu płatności:
a) dla przedpłaconego Konta SkyCash – indywidualnym kodem PIN, definiowanym przez użytkownika w procesie rejestracji;
b) dla wybranej karty płatniczej uprzednio zarejestrowanej w Centrum Kart  SkyCash –  kodem CVV2/CVC2/mPIN.

Wybór sposobu płatności możliwy jest po uprzedniej rejestracji karty płatniczej w Centrum Kart SkyCash oraz aktywacji opcji w „Ustawieniach” – „Ustawieniach płatności” aplikacji mobilnej.

Zakupu Biletu Telefonicznego jednorazowego i 60-minutowego należy dokonać najpóźniej tuż po wejściu do pojazdu. Zakupu pozostałych biletów należy dokonać przed wejściem użytkownika do pojazdu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. (w tym celu przed wejściem do pojazdu użytkownik powinien sprawdzić, czy jest zalogowany w aplikacji mobilnej i czy posiada dostęp do Internetu). Zakup biletu w aplikacji mobilnej jest równoznaczny ze skasowaniem biletu w formie papierowej (w szczególności od momentu zakupu Biletu Telefonicznego zaczyna biec okres ważności dla biletów czasowych).

Bilet jest ważny jedynie na telefonie komórkowym, na którym został zakupiony. 

Zakup biletu jednorazowego.

Kontrola
Aby okazać Bilet Telefoniczny do kontroli należy z poziomu aplikacji wybrać opcję „Kontrola biletów”, dostępną w zakładce „Komunikacja miejska”, a następnie wybrać z listy zakupionych biletów właściwy i okazać do kontroli na ekranie telefonu komórkowego.
Uwaga: Pasażer jest zobowiązany do okazania biletu na swoim telefonie. Kontrolerowi nie wolno brać telefonu pasażera do własnych rąk.

Reklamacje i anulowanie Biletu Telefonicznego
1) Użytkownik po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą zakupu Biletu Telefonicznego, powinien zgłosić reklamację na adres e-mail BOK SkyCash: bok@skycash.com. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. 
W przypadku uznanych reklamacji należna użytkownikowi wartość zostanie przekazana w formie przelewu na jego Konto SkyCash.

2) Odwołanie od nałożonej na użytkownika opłaty dodatkowej składać należy pisemnie lub osobiście w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. przy ul. Długiej 50, w Dziale Kontroli Liniowej w godzinach od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku, e-mail: kontrola.liniowa@mzk.bielsko.pl tel: 33 814 35 11 wew. 291.

3) Zakupiony Bilet Telefoniczny można anulować tylko wówczas gdy bilet nie rozpoczął okresu  obowiązywania. Możliwość anulowania transakcji zakupu Biletu Telefonicznego dotyczy wyłącznie biletów: miesięcznych (w tym specjalnych) oraz trzymiesięcznych.

4) W tym przypadku wnioski będą przyjmowane najpóźniej do przedostatniego dnia poprzedzającego rozpoczęcie okresu obowiązywania biletu: miesięcznego /trzymiesięcznego/. W sytuacji gdy bilet rozpoczyna okres ważności w sobotę lub niedzielę, wniosek o anulowanie biletu należy złożyć w przedostatnim dniu roboczym.

5) Użytkownik może złożyć wypełniony wniosek z tytułu zwrotu środków za zakupiony Bilet Telefoniczny: 
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bop@mzk.bielsko.pl;
– telefonicznie pod wskazany numerem: 33 814 35 11 wew. 245 lub osobiście w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o., ul. Długa 50, w Biurze Obsługi Pasażera w godzinach pracy 8:00-14:30 od poniedziałku do piątku.

6) Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie od dnia jego otrzymania.

7) Należna użytkownikowi wartość z tytułu anulowania Biletu Telefonicznego zostanie przekazana na konto z którego była dokonana płatność.

Akceptacja biletu telefonicznego
Bilet Telefoniczny uprawnia do korzystania z usług przewozowych we wszystkich autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. który prowadzi sprzedaż na rzecz i w imieniu Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego.

Czas zakupu biletu
Czas zakupu Biletu Telefonicznego jest zależny od zasięgu oraz szybkości działania sieci telefonii komórkowej. Tym samym SkyCash nie odpowiada za wynikające z tego tytułu opóźnienia lub brak możliwości zakupu biletu. W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SkyCash, użytkownik zobowiązany jest do skasowania papierowego biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej (np. zakupionego u kierowcy). Aplikacja zostanie zablokowana na 10 minut w przypadku rozpoczęcia i nie dokończenia transakcji zakupu biletu – po dwóch nieudanych próbach zakupu biletu. Czas na sfinalizowanie płatności to każdorazowo 20 sekund.

Czas ważności Biletu Telefonicznego
1) bilet jednorazowy obowiązuje przez 60 minut i zachowuje ważność do końca trasy danej linii zgodnie z wybranym numerem bocznym autobusu (tj. do ostatniego przystanku dla wysiadających);

2) bilet 60-minutowy obowiązuje 60 minut od chwili zakupu (w okresie ważności biletu, użytkownik może wykonać dowolną liczbę przesiadek);

3) bilet jednodniowy obowiązuje od chwili zakupu do godziny 23:59:59 (w tym samym dniu);

4) bilet weekendowy obowiązuje od chwili zakupu w sobotę lub niedzielę do godziny 23:59:59 w ostatnim dniu ważności biletu tj. w niedzielę;

5) bilet 7-dniowy obowiązuje przez okres 7-kolejnych dni od dnia zakupu do godziny 23:59:59 w ostatnim dniu ważności biletu;

6) bilet miesięczny (w tym miesięczny specjalny) obowiązuje przez okres 1 miesiąca kalendarzowego do godziny 23:59:59 w ostatnim dniu ważności biletu;
7) bilet trzymiesięczny obowiązuje w okresie trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych do godziny 23:59:59 (w ostatnim dniu ważności biletu).


Firma SkyCash jest obecnie największym w Polsce i najbardziej doświadczonym operatorem prowadzącym sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w 46 miastach (m.in. dla: Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Poznania, Łodzi, Szczecina, Torunia, Częstochowy, Gdańska), a także dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego, takich jak Zarząd Transportu Metropolitarnego. Z aplikacji SkyCash korzysta już ponad 2 mln użytkowników, którzy oprócz biletów komunikacji miejskiej mogą nabyć także bilety: parkingowe, kolejowe, lotnicze, do kina oraz dodatkowo opłacić swe rachunki lub wypłacić gotówkę w bankomacie. Szeroki zakres oferowanych usług powoduje, że ta aplikacja jest obecnie najpopularniejsza wśród analogicznych, konkurencyjnych rozwiązań, o czym świadczy wspomniana już liczba jej użytkowników. 
Wiarygodność firmy Skycash potwierdza także: 
1) posiadanie licencji Krajowej Instytucji Płatniczej, nadanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz licencji Agenta Rozliczeniowego nadanej przez Narodowy Bank Polski; 
2) współpraca z największymi liderami płatności w Polsce, np. Visa i Mastercard oraz firmami, które zapewniają bezpieczeństwo transakcji finansowych, m.in. PayU, Przelewy24.