Nowe uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w transporcie publicznym w Bielsku-Białej od 1 stycznia 2020 r.

Bezpłatna komunikacja Junior-Senior

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bielska-Białej od 1 stycznia 2020 r. bezpłatnie autobusami Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej będą mogły podróżować:
– dzieci od urodzenia do 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka,
– osoby, które ukończyły 65 rok życia, tj. od dnia ukończenia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia).

Więcej >>>