Ograniczenie liczby pasażerów w autobusach

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522), od dnia 25 marca 2020 r. wprowadzone zostają ograniczenia w liczbie przewożonych pasażerów polegające na jednoczesnym przewozie w autobusie maksymalnie tylu pasażerów ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby pasażerów kierowca ma prawo odmówić wejścia do pojazdu kolejnym pasażerom.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że do obsługi najbardziej newralgicznych kursów skierowane zostają autobusy przegubowe, w miarę posiadanej ich dostępności oraz uruchomione zostają dodatkowe kursy BIS.

Z uwagi na dynamikę zmian prosimy o zrozumienie i postępowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w stanie epidemii oraz o ograniczenie podróży komunikacją miejską do niezbędnego minimum.

Przedmiotowe ograniczenia obowiązują od 25 marca 2020 r. do odwołania.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 522)

Grafika prezentująca zajętość miejsc w komunikacji publicznej.
Grafika prezentująca maksymalne napełnienie pojazdów.

Polecane posty