Działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko zarażenia koronawirusem w publicznym transporcie zbiorowym

W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2) w kraju, w trosce o bezpieczeństwo naszych pasażerów oraz kierowców – wprowadzone zostają z dniem 16 marca br. (poniedziałek) – do odwołania – nadzwyczajne środki ostrożności dotyczące zmian w zakresie zasad funkcjonowania komunikacji zbiorowej w Bielsku-Białej

  1. zawieszenie sprzedaży biletów przez kierowców oraz kontroli biletów przez kierowców podczas wsiadania pasażerów do pojazdu.
    Sprzedaż biletów odbywać się będzie poprzez stacjonarne punkty sprzedaży, biletomaty oraz poprzez aplikację mobilną SkyCash – najlepszą formę z punktu widzenia profilaktyki przed zakażeniem koronawirusem;
  2. wydzielenie stref wolnych od pasażerów.
    Strefy wydzielone w autobusach, w których nie będą mogli przebywać pasażerowie obejmą oznakowany obszar w rejonie kabiny, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń;
  3. zawieszenie stosowania wymogu wsiadania przez pasażerów wyłącznie przednimi drzwiami oraz obowiązku sygnalizowania przyciskiem zamiaru opuszczenia pojazdu.
    Podczas obsługi przystanku (wymiany pasażerskiej) kierowca autobusu zobowiązany będzie do automatycznego otwarcia wszystkich drzwi w pojeździe (prócz przednich, które wchodzą w obszar wydzielonej strefy wolnej od pasażerów).

Polecane posty