Informacje dotyczące sprzedaży biletów

W związku ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia br. w systemie sprzedaży biletów uprzejmie przypominamy, że:

– bilety miesięczne / trzymiesięczne / 7-dniowe są ważne także z dowodem osobistym lub legitymacjami: szkolną lub studencką;

– w przypadku zakupu biletów miesięcznych w automatach biletowych i dokonania wyboru opcji wpisania numeru dowodu osobistego / nr legitymacji (MZK, szkolnej, studenckiej) – bezpośrednio przy zakupie, należy wpisać 6 ostatnich cyfr jednego z wyżej wymienionych dokumentów;

– w przypadku biletów okresowych: tygodniowych / miesięcznych / trzymiesięcznych na jedną linię należy w wyznaczonym miejscu wpisać numer linii komunikacyjnej. Bilet bez wpisanego numeru linii jest nieważny.

Więcej informacji dotyczących sprzedaży biletów jest dostępnych pod linkiem: https://komunikacja.bielsko.pl/index.php/sprzedaz-biletow/

Polecane posty