Zmiany w Programie Rodzina Plus

Od 1 stycznia 2020 r., wprowadzono zmiany w zakresie “biletu wolnej jazdy”, który został zastąpiony specjalnym imiennym biletem rocznym na wszystkie linie (ważnym od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku) w cenie 12,00 zł.

Bilet jest dedykowany dzieciom i młodzieży posiadającym kartę pasażera “Rodzina+” wydaną przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz jednocześnie spełniających przynajmniej jeden z następujących warunków:
– wychowują się w rodzinach zastępczych albo w rodzinnych domach dziecka;
– wychowują się w rodzinach, w których jest co najmniej pięcioro dziecin zamieszkałych na terenie Miasta Bielska-Białej.

Aby otrzymać kartę pasażera „Rodzina+”, która uprawnia do zakupu biletu rocznego w cenie 12 zł należy w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej złożyć wniosek o jej wydanie, a po jej otrzymaniu udać się do jednej z kas biletowych MZK: w Urzędzie Miejskim – Plac Ratuszowy 6 lub w Kasie Głównej MZK przy ul. Długiej 50.

Przy zakupie ww. biletu należy posiadać:
– zdjęcie o wymiarach 3 cm x 3,5 cm (zdjęcia o niestandardowym wymiarze będą docinane przez pracowników kas biletowych MZK w trakcie wyrabiania biletu);
– kartę „Rodzina+”;
– kartę pasażera „Rodzina+”.

Więcej informacji o wprowadzonych zmianach można uzyskać na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej oraz pod numerem telefonu 33 4971 493.

Podstawa prawna: Uchwała nr XIV/307/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rodzina Plus”

Polecane posty